VALİLİK, SAYACATÜRK MAHALLESİNDE YUKARI İSKENLİ SOKAĞI HARİCİNCE KARANTİNAYI KALDIRDI

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Çatalpınar İlçesi Sayacatürk Mahallesi İçin Alınan Karantina Kararının Yukarı İskenli Sokak Hariç Sonlandırılmasına Dair Kararı

Karar Tarihi: 04/08/2020
Karar No: 123

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 04.08.2020 tarihinde saat 20:00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması
amacıyla; Çatalpınar İlçesi Sayacatürk Mahallesi ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin olarak
aşağıda belirtilen kararların alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda;
1- Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; 20.07.2020 tarihli İl Hıfzıssıhha
Kurulu’nun 112 nolu Kararında, Ordu İli Çatalpınar İlçesi Sayacatürk Mahallesi için 21.07.2020
tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır. Ordu İli Çatalpınar İlçesi Sayacatürk Mahallesinde,
Yukarı İskenli Sokak haricinde kalan bölgede karantina tarihinden itibaren 14 gün geçmesi ve son
görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle, alınan karantina kararının,
mahallenin Yukarı İskenli Sokak haricinde kalan tüm bölgesinde 04.08.2020 Salı günü 24.00’dan
itibaren sonlandırılmasına,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.