AKKUŞ’UN YEŞİLKÖY MAHALLESİNDE KARANTİNA SONA ERDİ

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Akkuş İlçesi Yeşilköy Mahallesinde Karantina Uygulanmasına Dair Kararı

Karar Tarihi: 07/08/2020
Karar No: 124

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 07.08.2020 tarihinde saat 14:00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl idaresi Kanunun 11/c maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması
amacıyla; Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda
belirtilen kararların alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda;
1- Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; 23.07.2020 tarihli il Hıfzıssıhha
Kurulu’nun 116 nolu Kararında, Ordu ili Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi için 24.07.2020 tarihinden
itibaren karantina kararı alınmıĢtır. İlgili mahallede karantina tarihinden itibaren 14 gün geçmesi ve
son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle, alınan karantina kararının
07.08.2020 Cuma günü 24.00’dan itibaren sonlandırılmasına,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalıĢmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

İL HIFZISIHHA KURULU’NUN, BERBER, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONLARI/MEZKEZLERİ, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN EK TEDBİRLERE İLİŞKİN KARARI

Sonraki Haber

İL HIFZISIHHA KURULU’NUN, GÜVENLİ TURİZM SERFİTİKASI İLE İLGİLİ KARARI