İL HIFZISIHHA KURULU’NUN, GÜVENLİ TURİZM SERFİTİKASI İLE İLGİLİ KARARI

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Güvenli Turizm Sertifikası İle İlgili Kararına İlave Yapılmasına Dair Kararı

Karar Tarihi: 07/08/2020
Karar No: 125

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 07.08.2020 tarihinde saat 16:00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının/bulaşmanın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için
alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin
sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu kapsamında, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu
02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları
yayımlanmış ve 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul
Kararları ile 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesine, İl Hıfzıssıhha Kurul
Kararlarına Denetim bölümünden önce gelmek üzere Güvenli Turizm Sertifikası bölümü eklenmiştir.
Süreç içerisinde görülen lüzum üzerine 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı İçişleri Bakanlığı
Genelgesine, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına Güvenli Turizm Sertifikası (G) bölümünden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
Ğ) COVID­19 TESTİ VE NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ
Güvenli Turizm Sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde
(belediye ve il özel idaresi ruhsatlılar), ikamet adresi yurtdışında olan misafirlerin talebe bağlı olarak
Covid­19 testi yaptırabilmelerinin numune almak için eğitim almış sağlık personeli ile sağlanması
veya numune almak için yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet vermeleri gerekir.
Numune alınan misafirler için izleme kayıtları tutulur.
Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine uygun
olarak belirlenir.
Numune alınma işlemleri için her türlü hijyen ortamı, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi
atıkların diğer atıklardan ayrı bertarafı için gerekli tedbirler işletme tarafından sağlanır.
Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla
irtibat halinde olacak irtibat kişisi belirlenir ve Valiliklere (İl Sağlık Müdürlükleri/İl Kültür ve Turizm
Müdürlükleri) tesis işletmesi tarafından irtibat kişisi, numune alan personel adları ve bu personelin
iletişim bilgileri bildirilir.
İrtibat kişileri, tesiste hasta misafir çıkması halinde ilgili Valiliklere (İl Sağlık Müdürlükleri/İl
Kültür ve Turizm Müdürlükleri) bildirmekle yükümlü olup, misafirin sağlık kuruluşuna
yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini yönetir.
Valilikler bünyesinde, konaklama tesislerinde numune alma işlemleri ile ilgili hususları
koordine edecek ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği sağlayacak görevli personel belirlenir.
Ayrıca, Valilikler tarafından numune alımı yapan/yapacak konaklama tesislerinin il ve ilçe
bazlı listeleri hazırlanır, izlenerek güncellenmeleri sağlanır.
İkamet adresi yurtdışında olan misafirlere talep etmeleri halinde Covid­19 testini ücretli olarak
test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabileceklerine, çalışma saatlerine,
testin içeriği, süresi ve test sonucu hakkında bilgilendirme ile ülkelerine dönüşte Covid­19 testi
zorunluluğu bulunan misafirlere, gecikmelere veya yaşanabilecek yoğunluğa maruz kalmamak için
yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmalarına, hasta olduğu tespit edilen misafirlerin ise
konakladıkları tesisin yönetimine, havalimanlarında ise danışma birimlerine hemen bilgi vermeleri
gerektiğine ilişkin, tesise girişte ve odalarında olmak üzere, Türkçe ve en az iki yabancı dilde yazılı
bilgilendirme yapılır. Aynı bilgilendirme yazısında, test yaptırılabilecek yerlerin isim ve adres bilgileri
ile test ücretinin havalimanları ve konaklama tesislerinde 30 Euro, test merkezlerinde ise 110 Türk
Lirası olduğu belirtilir.
Test yaptırmak isteyen misafirleri yönlendirebilmek için Valiliklerin (İl Kültür ve Turizm
Müdürlükleri ve Danışma Büroları) bünyesindeki personel test yapılan tüm yerlerin güncel bilgilerini
edinmeleri ve hasta olduğu tespit edilen misafirler ile başvuran olduğunda bilgilerini alarak Sağlık
Bakanlığı Alo 184 hattını aramaları konusunda bilgilendirilir.
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası
verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

AKKUŞ’UN YEŞİLKÖY MAHALLESİNDE KARANTİNA SONA ERDİ

Sonraki Haber

TÜM ÜRETİCİLERİMİZE BOL VE BEREKETLİ BİR HASAT SEZONU DİLİYORUZ