ÇATALPINAR SAYACATÜRK MAHALLESİ İSKENLİ BÖLGESİNDE KARANTİNA SONA ERDİ

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Çatalpınar İlçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli Bölgesi İçin Alınan Karantina Kararının Bazı Konutlar Hariç Sonlandırılmasına Dair Kararı

Karar Tarihi: 08/08/2020
Karar No: 127

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 08.08.2020 tarihinde saat 23:00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması
amacıyla; Çatalpınar İlçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli Bölgesi ile ilgili uyulması gereken kurallara
ilişkin olarak aşağıda belirtilen kararların alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda;
1- Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; 17.07.2020 tarihli İl Hıfzıssıhha
Kurulu’nun 110 nolu Kararında, Ordu İli Çatalpınar İlçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli Bölgesi için
18.07.2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmış ve 04.08.2020 tarih 123 nolu İl Hıfzıssıhha
Kurul Kararıyla Yukarı İskenli Sokak hariç olmak suretiyle karantina sonlandırılmıştır. Yukarı İskenli
Sokakta; 7, 69, 75, 81, 84, 90, 91, 115 numaralı binalar haricinde, karantina tarihinden itibaren 14 gün
geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle, alınan karantina
kararının yukarıda verilen binalar haricinde Yukarı İskenli Sokakta 08.08.2020 Cumartesi günü
24.00’dan itibaren sonlandırılmasına,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

MELET’İN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Sonraki Haber

“FINDIK DALDA AKLIN İŞCİDE KALMASIN” PROJESİNE TAM NOT