AYBASTI ARMUTLU DEREKÖY KÜME EVLERİ MEVKİNDE KARANTİNA SONA ERDİ

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Aybastı İlçesi Armutlu Mahallesi Dereköy Küme Evleri Mevkii İçin Alınan Karantina Kararının Sonlandırılmasına Dair Kararı

Karar Tarihi: 11/08/2020
Karar No: 129

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 11.08.2020 tarihinde saat 20:00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması
amacıyla; Aybastı İlçesi Armutlu Mahallesi ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda
belirtilen kararların alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;
1- Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; 26.07.2020 tarihli İl Hıfzıssıhha
Kurulu’nun 117 nolu Kararında, Ordu İli Aybastı İlçesi Armutlu Mahallesi Dereköy Küme Evleri için
27.07.2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır. İlgili mevkiide karantina tarihinden itibaren 14 gün geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle, alınan
karantina kararının 11.08.2020 Salı günü 24.00’dan itibaren sonlandırılmasına, ev izolasyonunda
olması gereken vatandaşların izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde izole olmalarına,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

KORONAVİRÜS DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Sonraki Haber

ÇAMBAŞI TESİSLERİ KIŞA HAZIRLANIYOR