YENİ HIFZISIHHA MECLİSİ KARARLARI

Ordu’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
.

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 18.08.2020 tarihinde saat 17:30’da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; Çatalpınar İlçesi Sayacatürk Mahallesi ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen kararların alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;

1- Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; 17.07.2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 110 nolu Kararında, Ordu İli Çatalpınar İlçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli Bölgesi için 18.07.2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmış, 04.08.2020 tarih 123 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla Yukarı İskenli Sokak hariç karantina sonlandırılmış ve 08.08.2020 tarih 127 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla Yukarı İskenli Sokaktaki 7-69-75-81-84-90-91-115 nolu binalar hariç olmak suretiyle karantina sonlandırılmıştır. Yukarı İskenli Sokaktaki 7-69-75-81-84-90-91-115 nolu binalar karantina tarihinden itibaren 14 gün geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle, alınan karantina kararının 18.08.2020 Salı günü 24.00’dan itibaren sonlandırılmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

TEMİZ ŞEHİR ALTINORDU PAROLA

Sonraki Haber

TİCARET BAKANLIĞI’NIN İLK KRİMİNAL LABORATUVARI HİZMETE HAZIR