YENİ COVİD-19 TEDBİRLERİ

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 10.09.2020 tarihinde saat 13.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1. Altınordu ilçemizde kalabalık alanlar olan Süleyman Felek, Sırrı Paşa, İsmet Paşa Caddeleri ve Sahil Bandı yürüyüş yolunda (Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı Anemon Otelinden başlayıp sahil bandını takiben Durugöl Mahallesi Soya Caddesi Soya Fabrikasına kadar olan sahil bandında) Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmenin yasaklanmasına, diğer ilçelerimizin de İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu sokak, cadde ve alanlar için kararlar almalarına,

2. Vaka veya olası vaka olarak karantinaya alınan kişiler, 25 Ağustos 2020 tarihli 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere idari izinli sayılmaktadır. Toplumda Covid-19 salgınında bulaşmayı azaltmak, hasta veya temaslı kişilerin mecbur olmadıkça evlerinden çıkmalarını engellemek amacıyla; vaka veya olası vaka kabul edilen kamu çalışanlardan, kurumlarınca karantina süresi sonuna kadar istirahat raporu vb. belgelerin istenmemesine,

3. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında; toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızın, belirlenecek olan KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanmasına, yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafların kendilerinden tahsil edilmesine,

4. 17.08.2020 tarih 133 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için bazı kısıtlamalar getirilmişti. Covid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-22.00 saatleri dışında kalan zaman diliminde sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, aşağıda belirtilen durumlarda kısıtlamalardan muaf tutulmalarına;

a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan veya ağır hastalığı olanlar,

b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak için toplu taşımayı kullanacak olan,

c) Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan,

ç) İl dışından gelmiş olup ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

d) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

e) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

f) Kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri (başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb.),

g) 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler,

ğ) Hizmetine ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde kısıtlamadan muaf tutulmalarına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Sonraki Haber

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI