İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Yeni Tedbirlere İlişkin Kararı

ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip
Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00
den itibaren geçerli olacak şekilde;
1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila
20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet verecektir.
2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri
arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta
veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş
üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak
kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı
araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna
tutulacaktır.
3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise
kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları,
lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulmuştur. Çay ocağı şeklinde faaliyet
gösteren işyerleri masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık
kalabilecektir. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı
sağlanacaktır.
4. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri; 20 yaş altı
vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri
arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi
ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa
çıkmaları kısıtlanmıştır.
5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 ila 20:00 saatleri dışında sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

İlimizde bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22
Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar v e 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım
Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda
belirtildiği şekilde devam edecektir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
5.1-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım
evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten
kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri
yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il
sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak
üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak
akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
i) Sebze/meyve toptancı halleri,
5.2-İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya
çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri
dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet
kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu
kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri
vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve
altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt
dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. Sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
h) Küçükbaş büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlı hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri
hekimi vb.),
n) Veteriner hekimler,
o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ö) İçişleri Bakanlığı’nın 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan
Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı,
pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak
üzere dışarı çıkanlar,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde
görevli olanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme
kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu
toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,
ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve
görevlileri.
6. İçişleri Bakanlığı’nın 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgesinde belirtilen
“vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan
meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı” getirilmesi
uygulaması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir.
7. Yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak,
seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü
tedbirin alınması sağlanacaktır.
8. İçişleri Bakanlığı’nın 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgesi ile düğünler ve nikah
merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;
-Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde
katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,
-Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en
fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,
-Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgesi çerçevesinde toplu taziye
yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması, sürdürülecektir.
9. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın
özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan
ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için
veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
-Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri
yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası,
seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
-Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
-Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
-Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E-
BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru
yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası
verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

OTSO BAŞKANI ŞAHİN ORDU RAPORUNU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNDU

Sonraki Haber

KAYRA’NIN HEDEFİ ALTIN MADALYA