İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Kreş ve Gündüz Bakımevlerine İlişkin Kararı

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 20.11.2020 tarihinde saat 22.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.
Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı
İçişleri Bakanlığı Genelgesine istinaden alınan 18.11.2020 tarihli 164 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul
Kararımız Kaymakamlıklarımıza gönderilmiştir.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim
faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu
kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Öte yandan kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının
çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin sonucuna uygun olarak;
1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel
eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin
devamının sağlanmasına,
2. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık
Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde
çalışmalarını temin etmek amacıyla Kaymakamlıklar ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir
şekilde denetlenmesine,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının alınmasına, uygulamada herhangi
bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

FATSA’DA RENGARENK BOYANAN ÇÖP KONTEYNIRLARI ÇİÇEK AÇTI

Sonraki Haber

HAYALLERİ GERÇEK OLDU