Resmi Anaokulu, Anasınıfları ve Uygulama Sınıflarında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Sürdürülmesine Dair Kararı

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 29.11.2020 tarihinde saat 20:00’de Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,
sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak
amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve
19161 sayılı Genelgesi doğrultusunda bir takım yeni tedbirler uygulanmaya konmuştur.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım
2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam
edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm
anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi
20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 İl Valiliğine bildirilmiştir.
Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazlarıyla, Covid-19
salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak
2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri
çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda;
Covid-19 salgının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz
genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin
uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması
ve uygulamada vatandaş/öğrencilerin mağduriyetine yol açacak herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine, uygulamanın başta Mülki Amirler olmak üzere sıralı amirler tarafından
denetlenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

Akkuş Belediyespor Kızıltepe’yi Eli Boş Gönderdi

Sonraki Haber

Ordu Valiliği, 1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili karar yayınladı.