10 ARALIK İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASIKUTLU OLSUN

10 ARALIK İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASIKUTLU OLSUN

Ordu Milletvekili Ergün Taşçı; insan hakları, kişinin salt insan olduğu için sahip olduğu haklardır. Bu haklar 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve Türkiye de 1949 yılında imzacı olmuştur. Bu evrensel haklar ülkemizde anayasamızla koruma ve güvence altına alınmıştır. İnsanın zaten doğuştan sahip olduğu bu haklar anayasayla birlikte meşruluk kazanınca ülkemizde hiç kimse konuştuğu dil, cinsiyeti, yaşı, ırkı, ten rengi, siyasi görüşü, dini, mezhebi dolayısıyla insan onuruna aykırı bir muamele göremez.

İnsan haklarının korunduğu yönetim sistemi ise demokrasidir. Kısaca “halkın iktidarı” anlamına gelen demokrasi ve insan hakları birbirini tamamlayan iki kavramdır. Hukukun ve yasaların üstünlüğünü kabul eden demokrasi yasalar önünde her bireyi eşit sayar. Bu durumun bizim ülkemizdeki en güzel dayanağı anayasamızın 10.maddesidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu konuyla alakalı olarak söylediği “İnsan haklarına saygı göstermeyen devlet varoluşunun nedenini ve anlamını kaybeder” cümlesinden de yola çıkarak önce bireyin sahip olduğu hakları korumak ve insan haysiyetine uygun yaşamasını sağlamak devlet olarak birinci vazifemizdir. Bireylerin yansımasını oluşturan toplumumuzda bu sayede daha hoşgörülü ve birbirine saygılı hale gelecektir.

İki darbe, bir muhtıra ve son olarak 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain bir darbe girişimiyle birlikte insan hakları ve demokrasi adına çetin mücadeleler vermiş, zor zamanlardan geçmiş bir milletiz. Bu sıkıntılı zamanların ardından bugün Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına azami derecede saygılı ve demokrasinin tepeden tırnağa halkın her kesiminde hissedilmesi için çaba sarf eden ve dahi başarılı olan bir ülkedir. Her ne kadar insan haklarını ihlal eden antidemokratik olaylar tarihimizde mevcut olsa bile son yirmi yıllık periyotta milletimiz bunlarla mücadele eden bir devlet yapısına şahit olmuştur. Bilhassa 15 Temmuz 2016 gecesi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasiye ve haklarına sahip çıkan ve bu uğurda şehit veren milletimiz uluslararası arenada ve ülke içinde gerekli duruşu sergilemiştir.

Demokratik ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün devletlerde olduğu gibi ülkemizde de, bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Devletimiz, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar sunmakta, dünya vatandaşlarına ise yardım eli olmaktadır. Ak Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde insan haklarının korunması amacıyla son yıllarda önemli adımlar atmış ve atmaya devam etmekteyiz. Ülkemiz, devleti ve milletiyle, gerek kendi toprakları içinde gerekse bölgesinde huzurun, istikrarın, güvenin tesisi için, insan onuruna yakışan evrensel değerlere dayalı bir sistemin kök salmasını sağlamak gayesiyle, var gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

Korona virüs salgınıyla ülkece mücadele ettiğimiz bugünlerde eğitimden sağlığa kadar her alanda önce bireylerin haklarını ihmal ve ihlalden kaçınan politikalar izlenmiştir. Bu zorlu süreci de en iyi şekilde atlatmak adına gayret gösteren devletimiz anayasamızın 2.maddesininde dayanak olduğu insan haklarına saygılı ve demokratik çizgisini bozmadan ilerlemektedir. Ülkemiz adına çok büyük anlam ve önem taşıyan bu iki kavramın özellikle hatırlanıp kutlanacak bir haftası olması çok sevindirici ve mühimdir. Bu vesileyle bende insan hakları ve demokrasi haftasını en içten dilek ve temennilerimle kutluyorum.