İL HIFZISSIHHA KURULU’NUN, YAŞ SEBZE/MEYVE İLE FİDE SATIŞI YAPAN PAZAR YERLERİNE İLİŞKİN KARARI

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 04.05.2021 tarihinde saat 20.00’de Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı
kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat
05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İçişleri
Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesi, 27.04.2021 tarihli ve 2021-34 Nolu İl
Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenerek duyurulmuştur.
27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 27.04.2021 tarihli ve 2021-34
Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında; sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sayma usulü ile belirtilen
temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuruyemişçi,
tatlıcı, fırın ve yeme-içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması
amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışındaki tüm ticari işletme, işyeri ve/veya
ofislerin kapalı olacağı düzenlenmiştir.
Gelinen aşamada, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin
saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçimiz tarafından üretilen tarımsal
ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunmaktadır.
Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör
temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Ordu ili genelinde;
1. Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi
günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin
açık olabilmesine ve vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla
ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilmesine,
2. Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş
sebze/meyve ile fide satılabilmesine (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik
ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine,
2 / 2
3. Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların
koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla mevcut
pazaryerlerinin genişletilmesine ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulmasına,
4. Pazaryerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer
tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların
engellenmesine,
5. Pazaryerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği
üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılmasına,
6. Her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli
sayıda personel görevlendirilmesine, görevlendirilen personel tarafından pazaryerlerinin içerisinde
yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana
kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmemesine,
7. Pazaryerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden,
doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının
yapılmasına,
8. İlgili mahalli idare birimlerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon
hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,
9. Pazaryerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen
“mesleki faaliyet belgesi” ile “ticari araç görevlendirme belgesini” ibraz etmek ve güzergahla
sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,
Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine
ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

SÖZ VERDİK ; KANSER HASTALARIMIZ ARTIK DİĞER İLLERE GİTMEYECEK DEDİK

Sonraki Haber

Vali Sonel, “19 İlçemizde, Arkadaşlarımızla Sahadayız”