NİSAN 2021 AYI FINDIK İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLYAS EDİP SEVİNÇ’İN
NİSAN 2021 AYI FINDIK İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

İçinde bulunduğumuz 2020/21 fındık ihracat sezonunun Eylül 2020-Nisan 2021 döneminde 208.779 ton/iç karşılığı 1.472.139.388.-USD fındık ihracatı gerçekleşmiş olup, 2019/20 sezonu aynı dönemindeki ihracatın 276.587 ton/iç karşılığı 1.839.960.968.-USD olduğu dikkate alındığında, miktar bazında 67.808 ton/iç (% 24,5), döviz girdisinde ise 367.821.580.-USD (% 19,99) azalış olduğu görülmektedir.

Öte yandan, Ocak-Nisan 2021 döneminde ise 103.550 ton/iç karşılığı 742.540.820.- USD fındık ihracatı gerçekleşmiş olup, geçen yıl aynı dönemdeki ihracatın 108.436 ton/iç karşılığı 749.145.075.- USD olduğu göz önünde bulundurulduğunda, miktar bazında 4.886 ton/iç (% 4,51), döviz girdisinde ise 6.604.255.-USD (% 0,88) azalış olduğu görülmektedir

İçinde bulunduğumuz ihracat sezonundaki bu durumun sezon sonuna kadar bu düzeyde devam edeceği tahmin edilmekle birlikte, Eylül ayında başlayacak yeni sezon ile birlikte yeniden rekor seviyelerini yakalayacak bir ihracat hacmine kavuşacağımızı umuyoruz.

Kamuoyuna saygı ile arzederiz. 03.05.2021

İlyas Edip SEVİNÇ
Karadeniz Fındık ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Önceki Haber

MEZARLIKLARDA BAYRAM HAZIRLIĞI

Sonraki Haber

FINDIK İHRACATÇILARINDAN SİTEM!