CHP ORDU İL BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

Ordu Büyükşehir belediyesince Altınordu ilçemize ait imar planı revizyonu hazırlanmış olup, Büyükşehir Belediye Meclisince oy çokluğuyla onaylanmış ve askıya çıkarılmıştır.

Bir kentin imar planı yapılırken, dolayısı ile kentin en az 25-30 yılını bağlayan, geleceğine yön veren, gelişme alanlarını tespit eden kararlar maalesef toplumun yararına düzenlenmemiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu İlçesinin imar planını yapmamış, adeta yıkmışlardır.

Ordu halkının kendisini doğrudan ilgilendiren değişiklikler için bilgilendirme yapılması gerekirken, kamuoyu önceden usulen bilgilendirilmiş, kamuoyunun talepleri ise hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Bir örnek vermek gerekirse; İlçemizin Durugöl mahallesi sınırları içerisinde kalan ile ilgili olarak yaklaşık 110.000 imza toplanmış ve bu alanın yeşil alan olarak düzenlenmesi talep edilmiştir. Bu talebe siyasi irade de olumlu bakmış ve yetkililer tarafından yeşil alan olarak düzenleneceği söylenmiştir. Fakat plana baktığımızda söz konusu alan yeşil olmasını bir kenara bırakın, ticaret-konut, ticari rekreasyon ve otel alanı olarak düzenlenmiştir. Yine aynı bölgede yeşil alan olarak ayrılan bölge bu planda kıyı kanununa aykırı olarak inşaat alanına dönüştürülmüş, üstelik yoğunluğu da üç kat arttırılmıştır.

Özellikle yıllar içerisinde kamunun kullanımına sunulmak üzere vatandaşlarımızın terk ettiği, şehrin en değerli bölgelerinde kalan yeşil alanlar özel proje adı altında veya iskan alanı olarak imara açılmıştır. Bu düzenlemeler kamunun yararına düzenlemeler sınıfından değildir. Düzenlemeler Altınordu İlçesini beton yığını haline getirecek biçimdedir. Otopark alanları ticari alanlara dönüştürülmüş, mevcut yoğunluklar daha da arttırılarak halkımızın kent içerisinde nefes alması adeta olanaksız hale getirilmiştir.

Planda öyle uygulamalar yapılmış ki anlamak mümkün olmamıştır. Birçok yapılaşmanın olduğu alanlar turizm alanına dönüştürülmüş, önündeki alanlar yine kıyı kanununa aykırı olarak sosyal-kültürel tesisler olarak düzenlenmiştir. Bahçelievler bölgesinin tek yeşil alanı olan bölge ise konut alanı olarak düzenlenerek, beton belediyeciliğinin örnekleri sergilenmiştir.

Daha önceki planda mahkeme açıkça iptal kararı vermişken adeta iptal kararları hiçe sayılarak plan düzenlemeleri yapılmıştır.

Planın bütününe bakıldığında daha önce hiç duymadığımız bir biçimde yeni bir uygulama yapılmış, bazı alanlarda “toplulaştırma” adı altında düzenlemeler yapılmıştır. Fakat plan müellifleri planı hazırlarken o kadar özensiz davranmışlardır ki yaptıkları hataları dahi görememişlerdir. Bu şekilde

düzenleme yapılan yerlerde sahada hali hazır harita çalışması yapmadıkları o kadar açıktır ki, bir kent plancısı veya mimar olmayan birinin dahi bu çalışmayı bir bakışta anlaması mümkündür. Örneğin yeşil alan olarak düzenlenen alanda 10-11 adet bina mevcut olup bu binaların çoğu da 2-3 yıllık binalardır. Burada ki kat maliklerinin durumunun ne olacağı hususu muallakta kalmıştır.

Planın bütününe baktığımızda şunu açıkça görmekteyiz. Planı hazırlayanlar Ordu ilinin ruhunu kavrayamamışlar, bu şehrin geçmişini bilmeyenler bu şehrin geleceğini planlayamazlar.!!! Nitekim planlayamamışlardır.

Genel itibarı ile bizlere de yoğun bir şekilde ulaşan şikayetlerden anladığımız üzere plan vatandaşlarımızı mağdur etmiştir. Bu mağduriyetlerin ortadan kalkması için halen askıda olan 1/5000 lik revizyon imar planının tümden iptal edilerek, yeniden düzenlenecek imar planının da halkımızın, konuyla ilgili tüm kurumların görüşü alınarak, önceki planında mahkemece iptal edildiği göz önünde tutularak ve alınan görüşlere itibar edilerek düzenlenmesi gerekmektedir.

Burada bir hususu da belirtmek isterim ki, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Hilmi Güler yaptığı birçok açıklamada bana bilgi ve belge getirin gereğini yapayım demiştir. Şimdi sizlerin aracılığıyla sesleniyorum; kendisi bu konuda yetkin olmayabilir, yanına bu işten anlayan ve tarafsız birini alsın önceki planla yeni planı yan yana koysun ve planın bütününe bir baksın imar planı değil rant planı olduğunu bir bakışta görecektir. Büyükşehir Belediye Başkanından gereğini yapmasını bekliyoruz.

Ayrıca buradan Ordu halkına sesleniyoruz; herkesin şehrin geleceğini doğrudan etkileyecek bu planı incelemesini gerekli itirazları planın askıdan ineceği 9 Temmuz’a kadar yapmasını bekliyoruz. 23.06.2021

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

İL BAŞKANI AV.ATİLA ŞAHİN

Önceki Haber

OBİTEM’İN YANGIN EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Sonraki Haber

ERCAN KUL VE ARKADAŞLARI BAYRAĞI DEVRALDI